Press Kit

Villkor för användning av bilderna

Pressbilder för Tove Jansson får användas endast för att illustrera publikationer som tjänar informationsspridningen och i redaktionellt material med anknytning till Tove Janssons liv och arbete. I anslutning till bilderna bör © Moomin Characters™"presskitfiles/ anges. Användning av bilderna för andra ändamål, t.ex. i kommersiellaprodukter, kräver tillstånd. Mer information: Moomin Characters Oy Ltd.

Ladda ner bilder (hi-res)


! DENNA PRESS KIT-SIDA UPPDATERAS INTE LÄNGRE!
Ny adress

Copyright information

Moomin Characters Oy Ltd är officiell övervakare av Mumin-upphovsrättigheter. Alla Mumindalens figurer är registrerade varumärken globalt. Vänligen kontakta Moomin Characters Oy Ltd i alla ärenden som gäller mumintrollen.

Moomin Characters Oy Ltd
Sundholmsstranden 7 M
00180 Helsingfors, Finland
Telefon: +358 92311 3200
Fax: +358 92311 3210

E-post: moomin.characters (at) moomin.fi
www.moomin.com

×